فروشگاه افرانور

نشانی: تهران، خیابان لاله زار نو، پلاک ۳۹۱ و ۳۹۳
فروشگاه افرانور
فروشگاه میلانو لاله زار

فروشگاه میلانو

نشانی: تهران، خیابان لاله زار نو، پلاک ۳۸۳
فروشگاه محبی لاله زار نو

فروشگاه محبی

نشانی: تهران، خیابان لاله زار نو، پلاک ۳۹۷
روما، نمایندگی پارس نوران

فروشگاه روما

نشانی: تهران، خیابان لاله زار نو، مقابل پاساژ پیرنیا، پلاک ۳۷۱