درخواست نمایندگی

تعریف نمایندگی رسمی : نمایندگی رسمی تشکیلاتی است که برای پیگیری و حصول هدف ها و برنامه های مد نظر شرکت ، تشکیل می گردد .

جواز ایجاد نمایندگی :
صدور مجوز ایجاد نمایندگی به اشخاص واجد شرایط و پس از تکمیل پرسشنامه ارزیابی توسط متقاضیان ، با دارا بودن شرایط عمومی زیر واگذار می گردد.
۱) داشتن ملک تجاری اختصاصی ( مالکیت یا اجاره ) .
۲) داشتن جواز کسب .
۳) سابقه فعالیت مرتبط .
۴) تسلیم سند تضمین .
۵) گدراندن دوره آموزشی مد نظر شرکت .
۶) فروش انحصاری محصولات شرکت .

نام شما ( الزامی )

نام خانوادگی شما ( الزامی )

جنسیت
مردزن

ایمیل ( الزامی )

شماره تماس

توضیحات تکمیلی

رزومه