افتتاح کارخانه پارس نوران شرق در چین

 

کارخانه پارس نوران شرق در کشور چین با حضور مدیر عامل شرکت جناب آقای مهندس موسوی و چند تن از مقامات رسمی آن کشور افتتاح شد.