برگزاری مراسم افتتاحیه فروشگاه Masiero
این مراسم جهت افتتاح فروشگاه Masiero  ، عرضه کننده محصولات روشنایی ایتالیایی  این برند ،  با حضور شرکت ها و موسسات معتبر و صاحب نام این صنعت و همچنین حضور جناب  آقای پائلو مسیرو ، مدیر عامل شرکت ایتالیایی Masiero  برگزار گردید.